Feng Shui y Geobiología
Idioma:
  • Català
  • Castellano

Feng Shui

feng shui (2)A Arquitectura Sana  realitzem estudis de feng shui tradicional per analitzar la relació entre els espais construïts i els individus que els habiten. La nostra finalitat és optimitzar els espais i les seves característiques (forma, proporció, llum, color, fluïdesa…) per posar-los al servei dels objectes, metes o maneres de viure de cada persona..

 

Un estudi de feng shui no és més que una eina que unifica les característiques psicològiques, energètiques, fisiològiques i de confort definides per l’espai construït perquè estiguin al servei de les necessitats concretes de cada usuari.

 

En el cas de reformes o obra nova, l’estudi de feng shui és una variable a considerar per la distribució i organització dels espais. Si conservem la distribució, ens centrarem en descobrir les possibilitats intrínseques dels espais i les optimitzacions que es poden aconseguir mitjançant l’ús, la distribució, els mobles, el tipus d’il•luminació, les formes, el color…

 

A les següents pestanyes donem més informació sobre què és el feng shui i en què consisteix un estudi. Si necessites més dades o tens algun dubte, Contacta’ns!

¿Què és el Feng Shui?

El feng shui és una disciplina tradicional d’origen oriental utilitzada com a eina per a millorar els espais que habitem. L’observació durant segles de l’entorn, la funcionalitat de l’espai i l’orientació han tingut com a resultat un conjunt de normes en les que recolzar-nos per potenciar l’espai físic on vivim.

  Es basa en:feng shui (1)

  • La dualitat yin/yang: la natura dual del món a través de dues forces oposades i complementàries que mostren que res existeix en estat pur, sinó en una prima línia d’equilibri.
  • Els 5 elements o estats d’energia: foc, terra, metall, aigua i fusta són els elements bàsics que expliquen què és el feng shui i la seva classificació dins dels fenòmens naturals i interrelacions de transformació que els mantenen en equilibri dinàmic.
  • La orientació
  • La forma i geometria dels espais i dels elements que el componen
  • Els cicles de temps

 

Molts d’aquests principis són lògics i de sentit comú. En canvi en altres intervenen termes matemàtics i moviments energètics. Sumant una sensibilitat estètica, sabrem què és el feng shui i obtindrem l’objectiu global d’aconseguir una millora en la salut física i mental, així com més benestar, capacitat de treball i concentració i creixement de les relacions familiars i socials. .

 

Afortunadament als últims anys ha florit aquest tècnica al món occidental, la qual cosa ha permès conèixer el feng shui a un ample sector de la població, tot i que moltes vegades aquests coneixements estan banalitzats. A la seva pràctica tradicional es realitza una anàlisi profunda de la distribució física dels espais i recorreguts d’energia, de l’ús i de les activitats dels espais en relació als usuaris concrets que els habiten i als canvis amb el pas del temps.

Com se realitza un estudi de Feng Shui?

En primer lloc necessitem un plànol actualitzat de la distribució de la planta o plantes de l’habitatge, local u oficina a analitzar. Si teniu una documentació gràfica vàlida, nosaltres podem realitzar un aixecament de plànols.

 

Per realitzar un estudi de feng shui, necessitem conèixer la data de finalització de la construcció de l’immoble o de les últimes reformes realitzades (en aquest cas, la seva magnitud) per poder definir la data de generació de l’espai. També necessitem les dates de naixement i professió de cada un dels usuaris habituals d’aquests espai.

 

També hem de conèixer i saber quins són els vostres interessos i necessitats per poder aplicar els diferents paràmetres de feng shui adaptats a vosaltres i a les metes que us proposeu. El resultat de l’estudi no és el mateix si habita un espai una familia jova amb fills que un matrimoni d’edat, una actiu que un advocat…

 

Realitzem una primera visita al lloc a prospectar per conèixer i poder saber més de vosaltres, així com per prendre mesures per definir la posició del nord i la orientació de la façana principal. En aquesta visita també prenem fotografies de l’interior i exterior.

 

Una vegada tenim tota la informació necessitem al voltant de dues setmanes per completar l’estudi de feng shui. Durant aquest temps, determinarem el pla energètic de la construcció en relació a la seva geometria. Avaluarem el tipus d’energia de la que s’alimenta el conjunt, a on es poden ubicar les millors zones, com es comuniquen amb la resta d’espais i què es pot fer per optimitzar-los. Es tracta d’una anàlisi detallada estança per estança, a més d’una visió de conjunt.

 

Concertem un dia per l’entrega de l’informe, on es detallen els resultats amb esquemes i explicacions concretes per cada estança i les seves recomanacions. Normalment, l’entrega es realitza personalment i inclou una explicació dels resultats obtinguts, a la que podeu afegir totes les preguntes o comentaris que tingueu durant el transcurs de l’explicació.

 

Posteriorment podeu realitzar consultes si teniu algun dubte en l’aplicació de les recomanacions. És possible que l’estudi s’hagi fet com a pas previ a una reforma: aleshores s’adequarien els plànols a les propostes de distribució i resultats obtinguts.

 

Geobiologia

geobiologiaLa geobiologia és una ciència que uneix coneixements ancestrals amb recents investigacions científiques, estudiant les relacions entre els ésser vius i les energies naturals que emanen de la terra (vetes d’aigua, falles geològiques, línies Hartmann, línies Curry…) i les artificials generades per l’home (camps elèctrics, magnètics, alta freqüència..).

 

La influència de les radiacions pot incidir en el desenvolupament de malalties a tots els nivells, especialment al sistema nerviós central i immunològic.

 

En una prospecció de geobiologia s’utilitzen tècniques tradicionals de rabdomància o radiestèsia (varilles o pèndol) junt amb moderns aparells que poden mesurar i quantificar la informació trobada.

 

L’estudi de geobiologia detecta els llocs amb geopaties en els que les emissions de radiacions poden afectar a la nostra salut per limitar-los, apantallar-los o evitar-los.

 

És especialment important analitzar els llocs on dormim, treballem o passem més temps.

 

Fent un estudi de geobiologia i feng shui previ a la construcció d’un habitatge podem determinar la millor ubicació on situar-lo (a més, en el nostre cas, també tindrem en consideració els criteris d’arquitectura bioclimàtica).