Casas de Madera - Construcción eficiente y ecológica
Idioma:
  • Català
  • Castellano

Cases de Fusta- Una alternativa eficient i saludable

A Arquitectura Sana som especialistes en el disseny i construcció de cases de fusta integrades en el entorn, amb un baix consum de recursos energètics i garantint un ambient interior saludable. Ens encarreguem de personalitzar el disseny de les cases de fusta adaptant les necessitats concretes de cada client. Busquem diferents fabricant per contrastar pressupostos i ens ocupem de tota la posada en obra.

casa fusta 2

Els avantatges de les cases de fusta són múltiples: estan fetes d’un material natural i renovable, el sistema constructiu permet una gran qualitat de l’ambient interior (relació temperatura, humitat, composició de l’aire i electroclima), permet versatilitat en la distribució i rapidesa en l’execució i es poden aconseguir màximes prestacions bioclimàtiques i passives.

En ocasions es creu que no son segures en quant a resistència al foc, però amb la qualitat de la fusta adequada i un correcte dimensionament, la fusta fabrica una capa de carbonatació que la protegeix a sí mateixa de la combustió, garantint el temps necessari per l’evacuació dels ocupants que dicta el CTE. A més, la seva combustió no emet gasos tòxics, característica que no es dona en la majoria de materials sintètics.


D’altra banda, en una casa de fusta no necessariament s’ha de veure la fusta. Si folrem la façana de fusta natural, necessitarà un vernís anual o canviarà el seu color i envellirà abans. Si no, es pot revocar la pell de façana de cal, argila o pintures al silicat. Nosaltres assessorem sobre les diferents opcions d’acabats.


Però una casa de fusta no és només l’aparença que te a l’exterior. Des d’Arquitectura Sana assessorem, amb eines com la geobiologia i el feng shui, de l’òptima distribució dels espais adequades a les característiques energètiques de l’entorn i les teves necessitats.

També mirem que les nostres cases siguin el més autosuficients possible, arribant inclús a acomplir l’estàndard PassivHaus. Aquesta variable la incorporem des del disseny (orientació de façana), fins el planejament de l’envoltant (aïllament i inèrcia) i els sistemes energètics (autosuficiència, sistemes de recuperació de calor…). També considerem el tractament de l’aigua, així que considerem des de la recerca i tractament d’aigües de pou fins a la renovació de les aigües grises i pluvials, passant per WC secs, fitodepuració i tractaments d’aigua de boca.


En Arquitectura Sana sempre busquem una sintonia amb el client que ens permeti realitzar un espai a la seva mida. Volem que la teva casa de fusta sigui i la sentis únics. Per això, contacta’ns: estarem encantats de conèixer i materialitzar les teves necessitats.