Arquitectura Bioclimàtica - Arquitectura Sana
Idioma:
  • Català
  • Castellano

Arquitectura Bioclimàtica

arquitectura bioclimatica 3

 

El bioclimatisme o les solucions passives de confort energètic son preferents sobre qualsevol altre sistema actiu. El primer pas a l’hora d’elaborar un estudi de sostenibilitat energètica passa per la optimització dels sistemes passius. En segon lloc, la valoració de les energies renovables i en últim lloc la consideració de l’eficiència energètica de les no renovables. En cada edifici, parant atenció al clima on s’ubica, orientació i característiques constructives i d’ús, es determinaran les actuacions més adequades, entenent sempre la globalitat de l’edifici. La solució energètica òptima és la que unifica orientació, inèrcia tèrmica, aïllament i estalvi de recursos energètics (electricitat, aigua, fòssils) .

 

Tècniques constructives tradicionals i actuals

arquitectura bioclimatica 2

 

L’arquitectura tradicional sempre ha utilitzat els recursos materials que tenia al seu abast per formalitzar espais útils per a cada funció. L’arquitectura mediterrània s’ha servit de múltiples tècniques de la construcció en terra per aixecar murs, i de la construcció en fusta per tancar sostres. En latituds amb pedra, més fusta o altres materials s’han desenvolupat altres tècniques. La bioconstrucció no pretén tornar al passat, però sí recuperar la saviesa i simplicitat de la tradició.

 

A Arquitectura Sana considerem l’ús de materials locals amb la seva tècnica constructiva associada, treballant am fusta, palla, terra, pedra… sense oblidar la ceràmica, el vidre o l’acer.

 

Sostenibilitat ecològica, económica i social